Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

10 februar svetski dan mahunarki

Svetski dan mahunarki pruža priliku za podizanje svesti o hranljivim ( nutritivnim ) prednostima mahunarki, kao dela održive proizvodnje hrane sa ciljem povećanja kvaliteta (sigurnosti) hrane i ishrane.

Najava Svetskog dana mahunarki započeta je u Svetskoj organizaciji za hranu (FAO )2016.

Na Generalnoj skupštini 20 decembra 2019 je za Svetski dan mahunarki  proglašen 10 februar. Ujedinjene nacije su prepoznale važnost mahunarki (leblebije, suvog pasulja, sočiva, suvog graška i lupine) kao važne namirnice na globalnom nivou .

Ova proslava je  priznanje odlučujuće uloge koju  mahunarke  mogu igrati u postizanju sveobuhvatnog, dalekosežnog i na ljude usredsređenog  skupa univerzalnih i transformativnih ciljeva i ciljeva Agende održivog razvoja Ujedinjenih nacija do 2030.

Sigurnost hrane je kada svi ljudi u svakom trenutku imaju fizički, socijalni i ekonomski pristup dovoljnoj, sigurnoj i hranljivoj hrani,  koja udovoljava njihovim nutritivnim potrebama i potrebama za aktivan i zdrav život. Nesigurnost hrane glavni je problem u velikom broju ljudi i domaćinstava u siromašnim zemljama i zemljama u razvoju. Procenjuje se da je 795 miliona ljudi pothranjeno. Zato se smatra da mahunarke mogu na više načina doprineti kvalitetu i sigurnosti hrane.

Ključne poruke  svetskog dana mahunarki

  • Mahunarke su izuzetno hranljive
  • Mahunarke su ekonomski dostupne i doprinose sigurnosti hrane na svim nivoima
  • Mahunarke imaju važne zdravstvene beneficije
  • Mahunarke neguju održivu poljoprivredu i doprinose ublažavanju i prilagođavanju klimatskih promena
  • Mahunarke promovišu biodiverzitet
Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075