Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

2nd Danube Participation Day

Fondacija je učestvovala :

2nd Danube Participation Day: Shared History – Common Future

Wednesday, 28. October 2015  Ulm, Germany

Fondacija je učestvovala na 2nd Danube Participation Day: Shared History – Common Future: Zajednička istorija - Zajednička budućnost.U Ulmu, Nemačka, održao se 4. godišnji forum Strategije EU za Dunavski region (EUSDR).Po uzoru na prošlogodišnju konferenciju je bilo drugi dan učešće organizacija civilnog društva pre glavne konferencije 28. oktobra, takođe u Ulmu.. Konferencija je imala  za cilj da doprinese jačem uključivanju civilnog društva i lokalnih aktera  u Dunavskom regionu, 14 zemalja, u sprovođenju EUSDR-a. Prezenteri su učinili platformu za debatu, izgradnju mišljenja, razmenu i saradnju za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalne aktere u Dunavskom regionu.Drugi dan učešće je organizovao Institut (ILEU) e.V. (Institut za virtuelno učenje i učenje licem u lice u obrazovanju odraslih na Univerzitetu u Ulmu) u tesnoj saradnji sa Upravnim odborom koji se sastoji od predstavnika Dunavskog foruma civilnog društva (DCSF) EUSDR-a, ILEU eV, Prioritetna oblast 10 Institucionalni kapacitet i saradnja EUSDR i Agapedia gGmbH.

https://dcsf.danubestrategy.eu/e/reports-working-groups/intervention-refugee-crisis-%E2%80%93-resolution-2nd-participation-day

https://dcsf.danubestrategy.eu/e/pictures-2nd-participation-day

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075