Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

2nd European Herb Gathering

Fondacija je učestvovala na :

2nd European Herb Gathering,

26-29 April 2018 , Transylvania, RO

Inicijativu Ruralni akteri za zdravlje pokrenuli su Forum Sinergies 2012. Zaštita i promocija zdravlja je tema od sve veće važnosti ne samo u kontekstu sve nezdravijeg načina života već i u političkoj raspravi u vreme trajno rastućih troškova za javno zdravstvene sisteme. Izjavljujemo da ruralni činioci, naime nosioci tradicionalnog znanja o metodama lečenja, kao i uzgajivači, proizvođači lekovitih i aromatičnih biljaka, prerađivači i aktivni dobavljači ovog znanja mogu značajno doprineti zdravlju:

  • ponudom proizvoda, koji doprinose uopštem zdarvlju
  • nuđenjem i prenosom tradicionalnih i naučnih znanja
  • promocijom zdravog načina života
  • pružanjem zdravstvenih ponuda poput npr. eko-zdravstvene farme.

Osim toga, ovi učesnici mogu svojim aktivnostima, ili projektima značajno doprineti održivom razvoju ruralni razvoj do

  • omogućavanje malim poljoprivrddnicima, naročito ženama na selu da uzgajanjem bilja stvore (dodatni) prihod
  • stvaranje novih turističkih ponuda u cilju privlačenja posetilaca
  • pokretanje novih mreža koje povezuju aktere iz različitih ekonomskih sektora
  • vođenje projekata koji uključuju socijalno nepovoljne ljude

Istovremeno, širom Evrope suočava se sa sve restriktivnijim regulatornim okvirom dok su naša tradicionalna znanja o lečenju i brizi o sebi ugrožena gubitkom i zabranom.

Ova priča je istovetna i na Balkanu na kojem je tradicija i seoski način života  izuzetno bogat.

https://www.forum-synergies.eu/article415.html

Preuzmite: 2 ehg 2018 report

Preuzmite: EHG 2018 programme

Fotografije u galeriji :

Photos courtesy of : Anne Berthet, Gwil Wren, Simone Matouch, Marina Guédon, Emilian Burdusel, Katja Weickmann, Maria Partalidou, Anastasia Vasileiadou, Veselina Pelagić ...

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075