Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

4th Danube Participation Day

Fondacija je učestvovala na:

4th Danube Participation Day: Science meets Participation, Innovation and Sustainability – The Agenda for Participation in EU Macro-Regional Strategies

Tuesday, 17. October 2017 Andrássy University Budapest, Hungary

Osnaživanje Roma: Partnerstvo se bavilo sa participativnim pristupom osnaživanja ranjivih grupa u makroregionima kako bi se omogućilo njihovo učešće u oblikovanju njihovog društvenog i političkog kapitala. Učesnici radnih grupa su predstavili izgradnju osnovne grupe, što je bio rezultat radne grupe. Partnerstva bi trebalo da razviju prvi njihov nacrt, odgovarajuće predloge akcija i odluke o obimu, strukturi, učesnicima i moguće finansiranje njihovog partnerstva.

https://dcsf.danubestrategy.eu/pd4/event/4th-danube-participation-day-science-meets-participation-innovation-and-sustainability-%E2%80%93

Preuzmite: 2017 Anchoring European Integration and Democracy through Participation The Agenda for Participation in EU Macro-Regional Strategies_1

Preuzmite: 2017 Participation Partnerships Workshop Guidelines 4th Danube Participation Day 

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075