Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Balkanska omladinska skupština za životnu sredinu

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i ekološko zdravlje je bila partner u jednoj suštinski važnoj onlajn konferenciju.

Organizacija “Our Future First” je injicirala zajedno sa mladim ljudima na Balkanu  konferenciju: Balkanska omladinska skupština za životnu sredinu (BYEA)

Poruka: Budite deo lokalne akcije koja ima globalni uticaj!

Balkanska omladinska skupština za životnu sredinu (BOSŽS) je inicijativa civilnog društva koja organizuje za mlade ljude na Balkanu da uče i razgovaraju o pitanjima životne sredine koja su im najvažnija. Regionalnu skupštinu mladih podržavaju Glavna grupa UNEP-a za decu i mlade (UNEP MGCI) i organizovana je uoči Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEA 5.2).

Kao mladi ljudi na Balkanu vidimo biološku raznovrsnost postojećih ekosistema i način na koji oni imaju i nastavljaju da povezuju tradicionalna ekološka znanja i kulturno nasleđe.

Vođeni sloganom da smo mi taj ekosistem koji može da napreduje zajedno, mladi ljudi iz različitih zemalja Balkana i sveta okupio se i organizovao online konferenciju, koja je trajala od 23-25 februara. Ovaj događaj je organizovan od strane mladih i za mlade u želji da se dotaknu specifične teme koje su od velikog značaja za naš region i šire, kao što su:

  • Klimatska kriza i prirodne katastrofe
  • Prirodno nasleđe, biodiverzitet i tradicionalno ekološko znanje
  • Upravljanje životnom sredinom i hemikalijama, otpadom i zagađenjem
  • Zelena energija i tehnologija

Težnja je bila da se ljudi edukuju o datim pitanjima, podele iskustva i ideje o samim temama, a onda utiče na vlade, privatni sektor, nevladine organizacije za javno zdravlje i zaštitu životne sredine, sindikate, akademske institucije i druge organizacije civilnog društva da nauku o životnoj sredini koja se tiče hrane, životinja, zdravlja ljudi i dobrobiti stave u prvi plan donošenja odluka.

Svaka tema predstavljena je u vidu prezentacije i dalje obradjena kroz dijalog svih učesnika. Detaljnije o idejama, zaključcima i preporukama donetim tokom konferencije možete pročitati u deklaraciji koju su sastavili učesnici/moderatori.

Linkovi ka deklaraciji (engleski jezik, srpski jezik): Engleski - Srpski

AUTOR: Dejana Kulešević

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075