Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Zelena stolica

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i i eko zdravlje ( FRD ) je postala Članica Zelena stolica.

Zelena stolica je mehanizam koji omogućava učešće nevladinih organizacija u radu Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije

Mreža organizacija Zelena stolica organizovala je za svoje članice niz treninga na više tema. Teme seminara su izabrale same članice glasanjem prepoznajući ih kao važne teme za osnaživanje i razvoj njihovih unutrašnjih kapaciteta.

FRD učestvuje u svim pozivima i na taj način upoznaje članice mreže, jača svoj kapacitet i tako utiče da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu donosioca odluka,  u izradi strateteških i zakonskih dokumenata na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Više na Linku :

https://zelenidijalog.rs/

https://zelenidijalog.rs/zs/

Prijavite se na Bilten :

https://zelenidijalog.rs/zs/vesti/

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075