Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Monografija „Jedno zdravlje“ „One Health“

Jedno zdravlje  povezuje zdravlje ljudi, životinja i ekosistema.  Neki ljudi pogrešno shvataju i misle da je jedno zdravlje o „svemu“, dakle ako ne mora biti ni o čemu.

Ali istina je da su razmišljanje o jednom zdravlju i implementacija potrebni u toliko mnogo područja da se čini da se radi o „svemu“. Razumevanje i pristup jednog zdravlja je potreban na svim nivoima:  akademske i istraživačke zajednice , vlade, industrije i politike. One Health je kolaborativni, multisektorski i transdisciplinarni pristup, koji treba da radi na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou, kako bi se postigli  optimalni rezultata zdravlja i dobrobiti prepoznajući međusobne veze između ljudi, životinja, biljaka i njihovog zajedničkog okruženja.

Veliki doprinos u Srbiji o ovoj temi su dale Urednice Prof.dr Marija Jevtić, Prof,dr Branislava Belić i dr Sara Savić uređujući Monografiju „ Jedno zdravlje „ koja je rezultat saradnje Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva  i Udruženja jednog zdravlja Srbije.

Stručna i naučna javnost sada ima priliku da upozna značaj koncepta Jednog zdravlja kroz aktuelnosti obrađenih tema sa dosadašnjim konceptom. Povezujući teme u interdisciplinarnim oblastima u monografiji su se našli rezultati velikog broja lekara, veterinara , biologa i strunjaka različitih specijalnosti.

U ovom vremenu živimo sa pandemijom Covid 19  teme koje su predstavljene u monografiji ukazuju na značaj zajedničkog doprinosa u rešavanju zdravlja ljudi, zdravlja životinja i zaštite životne sredine. Tako da slobodno možemo reći da su urednice dobri poznavaoci koncepta Jedno zdravlje i zajedničkog života na planeti koji je dovoljno narušen i hitno se mora poboljšavati, posebno promovišući  Globalne ciljeve održivog razvoja.

Zaključak i poruka Urednica monografije:

  • Veza koncepta Jednog zdravlja i održivog razvoja
  • Promocija Jednog zdravlja (lekari,veterinari, agronomi, ekolozi, biolozi i druge specijalnosti)
  • Uključivanje mladih stručnjaka

Kompletnu monografiju možete pogledati u pdf. formatu (PREUZMI)

Prof. dr Ljubica Đukanović je u listu „Politika „ predstavila  monografijuJedno zdravlje” u izdanju Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Urednice monografije su prof. dr Marija Jevtić, prof. dr Branislava Belić, vanredni članovi Akademije i Sara Savić, predsednica Udruženja Jednog zdravlja Srbije. Ovo je samo jedan od rezultata rada ove tri naučnice koje već nekoliko godina promovišu koncept Jednog zdravlja u Srbiji i koje su u prethodne dve godine 3. novembra, na međunarodni dan Jednog zdravlja, organizovale simpozijum Akademije s međunarodnim učešćem posvećen ovoj temi. Tako je Akademija još jednom potvrdila svoj multidisciplinarni pristup naučnoistraživačkom radu okupivši pored lekara i doktore veterine, biologe, inženjere poljoprivrede i druge stručnjake u želji da otvori prostor za razgovor o mogućnostima saradnje i istraživanja u oblasti Jednog zdravlja.

Prof. dr Ljubica Đukanović,
predsednik Akademije medicinskih nauka SLD

Više na linku: Zdravlje ljudi, životinja i životne sredine usko je povezano

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075