Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Obrazovanje svih činioca u lancu hrane od njive do trpeze uključujući i potrošače

5 ključeva za bezbednost hrane je znanje o prevenciji i zato je važno ponoviti istu poruku

„ Obrazovanje svih činioca u lancu hrane od njive do trpeze uključujući i potrošače „

Bezbedna hrana predstavlja značajno pitanje javnog zdravlja. Poznati su problemi sa  kontaminiranom hranom sa štetnim mikroorganizmima i njihovim toksinima,  pre mnogo godina i nisu za nas novi. Iako vlade u svetu ulažu velike napore za poboljšanje i smanjenje rizika u hrani , pojava bolesti koje se prenose hranom ostaje značajno zdravstveno pitanje u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Procenjuje se da svake godine 1,8 miliona ljudi umire od posledica bolesti sa dijarejom, a većina tih slučajeva pripisuje se kontaminiranoj vodi i hrani. Više od 200 poznatih bolesti prenose se hranom. Svetska zdravstvena organizacija je svesna da je potrebno obrazovanje svih aktera koji rukuju sa hranom i njihova odgovornost za održavanje zdravstveno bezbedne hrane. Tako je nastala potreba za jednostavnim i opšte primenjivim materijalom za to obrazovanje. SZO još 2001 predstavila plakat Pet ključeva za bezbednost hrane. Pet ključeva objedunjuje sve poruke iz predhodnih deset zlatnih pravila za pripremu bezbedne hrane.  Ovim porukama se podstiče higijenska praksa od farme do tanjira, sprečavanje izbijanja bolesti sa hranom,  promoviše razumevanje veze između zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

U skladu sa porukom Pet ključeva za bezbednost hrane na Tribini 14.05.2018.  je Fondacija za razoj domaćinstva, APOS asocijacija potrošača i srednja medicinska škola „ 7 april „ iz Novog Sada, zajedno sa slušocima i drugim organizacijama učinila dobru informaciju za građane i autoritete o značaju  poboljšanja zdravlja u lokalnoj zajednici, izgradnjom bezbednijeg  prostora sa hranom i  obrazovanijeg potrošača. I na taj način poslala poruku o značaju zaštite zdravlja za svakog građanina u našoj zemlji.

 

Preuzmi Power Point prezentaciju

 

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075