Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Okrugli sto povodom Međunarodnog dana žena na selu 2017

Fondacija za razvoj domaćinstva, Pokrajinski Sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Arhus  Centar Novi Sad i Asocijacija potrošača Srbije, u saradnji sa novosadskim EU info point-omorganizovalo je okrugli sto povodom Međunarodnog  dana žena na selu 2017.

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici institucija, nevladinih orgnaizacija i medija, a cilj je promovisanje svesti o značaju podrške ženama na selu.

Na događaju je govorila Svetlana Selaković ( Pokrajinski Sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova), Lela Tasić ( Asocijacije potrošača Srbije ), Darija Šajin ( Arhus Centar Novi Sad ), profesor Dragana Borđoški i učenice ( Poljoprivredne škole sa Domom učenika u Futogu ), predstavnica Udruženja iz Kisača  i dr Veselina Pelagić iz Fondacije.

Generalne skupštine UN u okviru svoje rezolucije 62/136 od 18. decembra 2007 je osnovala Prvi Međunarodni dan žena na selu 15 oktobra 2008. Ovaj novi međunarodni dan osnovan je od strane UN, sa povodom da se prizna i podržava „ kritična uloga i doprinos žena u ruralnim zajednicama, u unapređenju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, poboljšanju  bezbednosti hrane i iskorenjivanju ruralnog siromaštva.“ Konvencija UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena jeu članu 14. posvetila položaju i pravima žena na selu apostrofirajući brojne probleme sa kojima se suočavaju seoske žene u svakodnevnom životu.”

Žene na selu su bile i još uvek jesu u velikoj meri marginalizovana društvena grupa o kojoj se još uvek nedovoljno zna. Njihov veoma veliki doprinos u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i u ruralnim zajednicama nije vidljiv, niti priznat, a njihov indvidualni položaj je često nesiguran i nezadovoljavajući. Najveći problem je nezaposlenost.

Seoske žene su jedna od najranjivijih grupa kada su u pitanju jednake mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života. Kućni rad, briga o deci i starima, na selu gotovo se u potpunosti prepušta ženama. Tome se dodaje i rad u poljoprivredi, međutim ništa od toga im ne obezbeđuje prihode.

Prema podacima “Zavod za ravnopravnost položaja žena” je uradio istraživanje o položaju žena na selu u Vojvodini u okviru afirmativne politike Vlade APV o ravnopravnosti polova kao jednom od ključnih principa pravednog demokratskog društva čiji će rezultati biti prikazani.

Jednostavne promene u politici mogu imati koristi od žena na selu i pomoći zajednici u   rešavanju boljeg života na selu i učiniti tako održivu seosku zajednicu .

Naša poruka je da se uključimo i da zajednički damo inicijativu donosiocima političkih odluka za  poboljšanje rada i života žena na selu  .

Najava Konferencije - Jutarnji program 6.12.2017.  TV Vojvodina

http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/index.shtml

https://www.facebook.com/euipnovisad/?hc_ref=ARQ0in9qSMl06aDMP1ArVU9Ns4jCpMEGKa_lknp9ByBWny7maUAj2pz7iC8dj-vD6_4

 

Od 15.11 minuta u emisiji Građanin, RTS o događaju "Žene na selu" u EU info point Novi Sad.

 

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075