Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

ОРГАНСКИ РАЗВОЈ «УЗОР « СТАРИ СЛАНКАМЕН  је подржан  на Јавном  конкуру за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у АП Војводини у 2023. години.

Програм пројекта « Оснажене жене у руралним срединама «  је потпуно ускладу са акционом планом и приоритетом за унапређење родне равноправности у општини Инђија.

Циљ пројекта је оснаживање жена кроз едукативну и практичну радионицу кроз промовисање родне равноправности и свесности економског јачања у руралним срединама.

У складу са тим сматрамо да су значајне активности и подршка жена и у руралним средима, па смо као удружење слободни да дамо допринос својој локалној заједници предвиђеним програмом пројекта, што је и дало резултате у сарадњи са нашим чланицама и партнерима : радионице, дружење, размене искустава, умрежавање.

Практична радионица: ручних радова и рукотворина, веза, калиграфије, ткања, пустовања

Едукативна радионица

  • Формирање правилног односа према  родној равноправности
  • Преношење властитих искустава на друге.
  • Подизање нивоа самопоуздања кроз практичан рад
  • Усвајање техника

Сврха и подручје деловања удружења : Удружење за органски развој „Узор“ ( у даљем тескту: Удружење ) се оснива као добровољна и непрофитна невладина организација, ради остваривања и унапређења заједничког и општег циља и интереса у области промовисања стандарда и вредности друштвеног и културног живота, са посебним фокусом на активности усмерене у правцу промовисања и очувања културног наслеђа и традиционалних знања и вештина у изради аутентичних рукотворина, унапређења мера подршке за очување традиције и културе, неговања старих заната, заштите, унапређења људских и мањинских права, промовисање менталне хигијене и ширење свести о важности исте, афирмисање начела родне равноправности и развијања политике једнаких могућности, социјалне заштите, развоја цивилног друштва и омладине.

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075