Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

FRD je injicirala Panel – diskusiju u cilju jačanja svesti i promovisanja Bezbednosti hrane na putu do zdravlja.

STANDARDI HRANE SPAŠAVAJU ŽIVOTE, I NAČIN SU DA OBEZBEDIMO BEZBEDNOST I KVALITET HRANA KOJU JEDEMO.

U sredu, 7. juna, Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko-zdravlje organizuje tribinu u partnerstvu sa Privrednom komorom Vojvodine (PKV) i Nacionalnim konvencijom o EU (NKEU), koja je podržana od strane Sekretarijata za privredu i turizam APV. Tribina će biti održana u prostorijama PKV u Novom Sadu.

Cilj Panela je podizanje svesti o bezbednosti hrane i važnosti standarda za hranu i promovisanje integrisane saradnje kako bi se obezbedila usklađenost sa bezbednošću hrane.

Opšte prihvaćena ideja je da potrošači imaju pravo da očekuju da hrana bude bezbedna, kvalitetna i prikladna za potrošnju. Bezbednost snabdevanja hranom je najvažnija tema u svetu i ključno pitanje promena sistema vrednosti u proizvodnji hrane. Zato je dijalog između tradicionalnih industrija i inovativne zajednice Srbije bogat prirodnim resursima. Pravo pitanje je kako ćemo promeniti sistem stvaranja pravih vrednosti u poljoprivredi i proizvodnji hrane.

Stručni doprinos, stručno znanje i praktična iskustva govornika imaju za cilj da povećaju svest javnosti o bezbednosti hrane i podstaknu proizvođače hrane, potrošače i druge zainteresovane strane da utiču na prevenciju, otkrivanje i upravljanje rizicima od kontaminacije štetnim agensima koji se prenose hranom. Konačne izjave govornika doprinele bi bezbednosti hrane, zdravlju ljudi, poljoprivrednoj proizvodnji, turizmu i održivoj proizvodnji i pristupu tržištima. Predviđeno je da najava događaja i poruke Panela za bezbednost hrane budu na društvenim mrežama i sajtu FRD (frd.org.rs).

Datum: 7. jun 2023

Vreme: 10 časova, 12 časova je. CET

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075