Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Svetski dan bezbednosti hrane 7 juni 2023 Panel – diskusija

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine) PKV i Nacionalnim konventom za EU ( NKEU ) organizuje Panel, koji je podržao Sekreterijat za poljoprivredu i turizam. APV.

Standardi hrane spašavaju živote, oni su način da se osigura bezbednost i kvalitet hrane koju jedemo

U decembru 2018. godine Generalna skupština UN (UNGA) proglasila je 7. jun za Svetski dan bezbednosti hrane, svesna hitne potrebe da se podigne svest na svim nivoima i da se promovišu i olakšaju akcije i kampanje za globalnu bezbednost hrane,. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Organizacija za hranu i poljoprivredu UN (FAO) zajednički pripremaju obeležavanje Svetskog dana bezbednosti hrane 7 juni, u saradnji sa državama članicama i drugim relevantnim organizacijama. Stručna tela u ovim organizacija su ozbiljno shvatila podatke koji govore da se 1600 000 ljudi u proseku razbole od nebezbedne hrane u ​​jednom danu, 340 dece mlađe od 5 godina umire od bolesti koje se prenose hranom, u proseku, svakog dana,  200 vrsta bolesti su uzrokovane nebezbednom hranom, u rasponu od dijareje do raka.

Svetski dan bezbednosti hrane ima za cilj da skrene pažnju i podstakne akciju za pomoć u sprečavanju, otkrivanju i upravljanju rizicima koji se prenose hranom, doprinoseći bezbednosti hrane, zdravlju ljudi, ekonomskom prosperitetu, poljoprivredi, pristupu tržištu, turizmu i održivom razvoju.

Ovaj međunarodni dan je prilika da se pojačaju napori da se osigura da je hrana koju jedemo bezbedna, da se bezbednost hrane uvrsti u javni dnevni red i da se globalno smanji teret bolesti koje se prenose hranom.

Svetski dan bezbednosti hrane obeležava se svake godine u sledeće svrhe:

  1. podizanje svesti na svim nivoima o važnosti bezbednosti hrane,
  2. da promoviše i olakša akcije za sprečavanje bolesti koje se prenose hranom, i ojača globalne napore za bezbednost hrane i sigurnost hrane, doprinoseći ekonomskom prosperitetu, poljoprivredi, pristupu tržištu, turizmu i održivom razvoju.
  3. Zašto obeležavamo bezbednost hrane?

Lanci snabdevanja hranom uključuju proizvođače, prerađivače, transportere, distributere, trgovce na malo, kuvare kao i potrošače.U svakoj tački lanca postoje opasnosti koje mogu izazvati kontaminaciju. Svi koji su uključeni u različite faze imaju odgovornost da hranu proizvedu sa najmanjim rizikom za ljudsko i životinjsko zdravlje.

Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svetska zdravstvena organizacija (WHO), su izdali Vodič za Svetski dan bezbednosti hrane 2023. U njemu se dodatno objašnjava važnost standarda hrane u zaštiti javnog zdravlja, uključujući standarde Codex Alimentarius. Vodič pruža značajne preporuke, resurse i ideje za učešće u Svetskom programu hrane i sadrži činjenice i vremenski okvir o bezbednosti hrane kroz primenu standarda u proizvodnji hrane. Svetski dan bezbednosti hrane podseća prehrambenu industriju i vlade kako i na koji način mogu osigurati bezbednost hrane.

Ključne tačke koje su dali FAO i SZO treba da promovišu Svetski dan bezbednosti hrane 2023. su:

  • Bez bezbednosti hrane nema sigurnosti hrane
  • Bezbednost hrane ima direktan uticaj na zdravlje
  • Nauka je ključ za zdravo upravljanje bezbednošću hrane
  • Bezbednost hrane pozitivno utiče na privredu i život ljudi
  • Standardi za hranu štite potrošače
  • Standardi za hranu pomažu proizvođačima

Stručni doprinos, stručno znanje i praktična iskustva govornika imaju za cilj da povećaju svest javnosti o bezbednosti hrane i podstaknu proizvođače hrane, potrošače i druge zainteresovane strane da utiču na prevenciju, otkrivanje i upravljanje rizicima od kontaminacije štetnim agensima koji se prenose hranom. Konačne izjave govornika doprinele bi bezbednosti hrane, zdravlju ljudi, poljoprivrednoj proizvodnji, turizmu i održivoj proizvodnji i pristupu tržištima. Predviđeno je da najava događaja i poruke Panela za bezbednost hrane budu na društvenim mrežama i sajtu FRD (www.frd.org.rs ).

Link Panel-diskusije

https://youtube.com/live/Vp6JU1t0IXE

( dr Nenad Ivanišević Instagram Facebook )

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075