Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Svetski dan bezbednosti hrane 7. juni 2024

FRD je  u želji da se obeleži i istakne značaj Svetskog dana bezbednosti hrane 7 juni organizovala vebinar i praktičnu radionicu.

Običaj ili praksa obeležavanja ovog dana datira od 20. decembra 2018. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 7. jun za Svetski dan bezbednosti hrane. Cilj je bio da se istaknu problemi koji se tiču bezbednosti hrane, inspirišu akcije koje pomažu u sprečavanju, otkrivanju i upravljanju rizicima koji se prenose hranom, doprinoseći zdravlju ljudi, ekonomskom prosperitetu, poljoprivrednoj proizvodnji, itd.

Slogan 2024 je „Bezbednost hrane: pripremite se za neočekivano“

„Bezbednost hrane je svačiji posao“ koji apeluje na to da svi igramo ulogu u održavanju bezbednosti hrane u celom lancu snabdevanja, od farme do stola.

Promocija događaja je podržana u okviru rojekta“ PROGRAM I SAVETI ZA HIGIJENU ULIČNE HRANE – BEZBEDNOSTI HRANE I POTROŠAČA“  na Javnom  konkuru Sekreterijata za privredu i turizam,  za dodelu sredstava udruženjima u AP Vojvodini u 2023. godini.

Program predloženog  projekta je pružio  tehničku podršku za jačanje obrazovnog kapaciteta uličnih prodavaca na manifestacijama u prodaji  bezbedne i higijenske hrane i pružio uputstva  i predloge nadležnima da daju  podršku u obukama o bezbednosti hrane.

  • Događaj je održan na zoom platforni prostorijama Asistent udruženja 7. juni Svetski dan bezbednosti hrane je najavljen na društvenim mrežama Ln,FB,Instagramu ( prilog linkovi i edukativni materijal). U programu vebinara se  uključila Zorica Radišić PR Prerada mleka i proizvodnja sireva „ Mlekara Farmer“ iz Čuruga  i tako je predstavljen je primer dobre proizvođačke prakse.
  • juna u Slankamenu „Idila“ prostor Udruženja „Uzor“. je održana Praktični deo- radionica i priprema hrane sa uopoznavanjem Dobre higijenske prakse. Pokazni materijal je prezentiran učesnicima. Rezultat : učestvovalo 11 osoba, uručen edukativni materijal i urađen pokazni meni za služenje i degustaciju učesnicima.
  • Digitalna forma kratkog vodiča za prodavce hrane na ulici je podeljen elektronskim putem, pristupačan je i na sajtu frd.org

ZOOM Radionica

Vodič - ulična hrana

 

 

Partneri i prijatelji na projektu

  • Sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 
  • Udruženje „Asistent“ 
  • Udruženje „ Uzor „ 

Preuzmite "Vodič za prodaju ulične hrane"

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075