Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Svetski dan hrane

Nalazimo se u Globalnoj zdravstvenoj krizi COVID-19 vreme je da razmišljamo o stvarima koje  zaista cenimo i o najosnovnijim potrebama. Hrana je suština života i osnova naših zajednica i kultura. Odgovor na pandemiju COVID-19 je očuvanje pristupa sigurnoj i hranljivoj hrani posebno za siromašne i osetljive zajednice.

U ovom trenutku je važnije, nego ikad ranije da se prepozna potreba da podržimo svoje farmere, proizvođaće i radnike u čitavom prehrambenom sistemu, koji se brinu da se hrana za nas kreće od farme do tanjira, sigurna i na svaki tanjir.

Poruka Svetskog dana hrane je globalna solidarnost, koja utiče na svest o pomoći svim populacijama, posebno najugroženijim. Da prehrambeni sistemi treba da postanu otporniji i snažniji kako bi mogli izdržati sve veće nestabilnosti i klimatske šokove. Oni bi trebali da pruže održivu zdravu ishranu za sve i dostojan život u prehrambenom sistemu. Zato je potrebna održivija poljoprivredna praksa, koja treba da čuva prirodne resurse Zemlje, naše zdravlje i klimu.To bi zahtevalo poboiljšanje socijalne zaštite i nove mogućnosti koje nude u procesu digitalizacije ( E-trgovina ).

Vlada i institucije i privrednici igraju svoju ulogu u svakoj zemlji. Donosioci odluka i privatna preduzeća moraju da ubrzaju i povećaju aktivnosti za jačanje prehrambenih sistema.

Vlade širom sveta moraju solidarno sarađivati i hitno se pozabaviti razornim efektima koji će usporavati ekonomske procese, a koji će uticati na najugroženije stanovništvo.

Vlade bi trebalo da ulažu u programe i politike socijalne zaštite, koji bi malim poljoprivrednicima i radnicima u lancu prehrambenih proizvoda obezbeđivale sigurne uslove i pristojne prihode

Preduzeća iz privatnog sektora, od kojih je mnoge, pandemija ozbiljno poremetila, mogu imati ogroman uticaj na to kako zajednice, ekonomije i prehrambeni sistemi odgovaraju na niz izazova, uključujući klimatske promene. Oni mogu napraviti razliku deleći stručnost i resurse.

http://www.fao.org/world-food-day/home/en/

Preuzmi: WHAT CAN THE PRIVATE SECTOR DO TO SUPPORT SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS AND OUR FOOD HEROES?

Preuzmi: WHAT CAN GOVERNMENTS DO TO SUPPORT SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS AND OUR FOOD HEROES?

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075