Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Svetski dan hrane 16 oktobar 2021

Šta civilno društvo može učiniti? Šta je to što naša organizacija Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje može učiniti ?

Organizacije civilnog društva (OCD) i nevladine organizacije (NVO) igraju ključnu ulogu u transformaciji sistema za hranu. Tumačenje poput stabla ... Budući da debla pružaju vitalne veze između korena i lišća drveta, rad OCDa i NVOa ključan je za pojedince i zajednice čiji se glas ne čuje uvek. Njihova ključna tehnička stručnost i snažno prisustvo u ugroženim ili udaljenim zajednicama deluju kao mostovi do izolovanih područja do kojih treba doći. Civilno društvo ujedinjuje više agenata promena, od marginalizovanih ljudi do kreatora politike.

Više na linku : https://www.fao.org/world-food-day/take-action/en

Kolektivna akcija u 150 zemalja čini Svetski dan hrane jednim od najslavnijih dana kalendara UN. Stotine događaja i terenskih aktivnosti okupljaju vlade, preduzeća, nevladine organizacije, medije i širu javnost. Oni promovišu svetsku svest i delovanje za one koji pate od gladi i za potrebu da se osigura kvalitetna hrana i dovoljna ishrana za sve.

Svetski Dan hrane 16 Oktobar 2021. biće obeležen drugi put dok se zemlje širom sveta suočavaju sa rasprostranjenim posledicama globalne pandemije Covid-19. Vreme je da pogledamo u budućnost koju moramo zajedno graditi. Agri Sistem hrane je u našim rukama, zato smo uzeli učešće u virtuelnim događajima FAO ( Svetskoj organizaciji za poljoprivredu i hranu ), promovisanjem na društvenim mrežama i jednim „  razgovorom  s povodom, opušteno.

Pogledajte na linku : https://youtu.be/D5w4gQcRY8k  

Budućnost hrane je u našim rukama

Poljoprivredno-prehrambeni sistem je složen pojam koji može izgledati daleko od vaše stvarnosti, ali znate li da naši životi zavise od njih? Svaki put kada jedete, učestvujete u sistemu. Hrana koju odaberemo i način na koji je proizvodimo, pripremamo, kuvamo i skladištimo čine nas sastavnim i aktivnim delom načina na koji funkcioniše poljoprivredno-prehrambeni sistem.

Više informacija na linkovima :

https://www.fao.org/world-food-day/youth/en

https://www.fao.org/world-food-day/about/en

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075