Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

The 3rd Danube Participation Day of the Danube Strategy

Fondacija je učestvovala:

The 3rd Danube Participation Day of the Danube Strategy

Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies

Bratislava, Slovakia

 

U 2016. godini EUSDR  na Dunavskom Forumu je bila Prioritetna oblast 10 ( PA 10 ) EUSDR-a sa partnerima Danube Civil SociatyForum ( DCSF) u saradnji sa opunomoćenikom za razvoj civilnog društva u Slovačkoj. Savet dunavskih gradova i regiona i ARGE Donaulander odlučili su da preuzmu razum saradnje, korak dalje i saradnju sa EU LADDER Projektom koji se organizovao na početku 5. godišnjeg Foruma 2016. u Bratislavi na događaju, Dani učešća na Dunavu EUSDR-a. Ovaj otvoreni i inovativni sastanak okupio je stručnjake i predstavnike visokog nivoa iz regiona, organizacije, institucije i mreže koje predstavljaju civilno društvo, akademiju i gradove i regione. Ovo je  intenziviralo razmenu i saradnju relevantnih aktera u Dunavskom regionu i na Zapadni Balkan u cilju razvoja participativnog upravljanja na više nivoa, administrativnih kapaciteta i politika čiji je cilj stabilan i održiv politički, ekonomski i socijalni razvoj regiona.

https://dcsf.danubestrategy.eu/pd3/event/3rd-danube-participation-days-working-towards-sustainable-development-civil-society-local

https://dcsf.danubestrategy.eu/pd3/reports-speeches-and-presentations

 

Preuzmite: Workshop Recommendations Summary The 3rd Danube Participation Day

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075