Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Tribina : Svetski dan zdravlja

 Zdravlje za svakog čoveka i na svakom mestu je demokratsko pravo

Svetska Organizacija za Zdravlje ( WHO ) je  za Svetski dan zdravlja 2018 imala motiv da promoviše na popularni način strategiju Jednako zdravlje za sve. Strateška platforma Universal health coverage ( UHC ) pokriva zdravstvene usluge za svakog pojedinca i zajednice posebno one, koje su pretrpele finansijske probleme. Ona uključuje kompletan spektar osnovnih , kvalitetnih zdravstvenih usluga i to od promocija zdravlja do prevencije. UHC promoviše da se omogućava svakome da pristupi uslugama, koje se bave najvažnijim uzrocima bolesti i smrti, i osigurava da je kvalitet tih usluga dovoljno dobar da poboljša zdravlje ljudi, koji ih primaju. Dobro zdravlje, bezbedna i kvalitetna hrana omogućava deci da uče i odraslima da rade  bez infektivnih i metaboličkih bolesti, što čini osnovu za dugoročni ekonomski razvoj svakog društva. Pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama i finnsijskoj zaštiti povećava zdravlje ljudi i očekivani životni vek, štiti zemlje od epidemije, smanjuje siromaštvo i rizik od gladi. Sprovođenje UHC  omogućava zemljama da bolje  ulažu  u zdravstvo  za sve svoje građane .

“Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom – dostupna i pristupačna svima!”

  • “Univerzalna” znači “dostupna svima” - bez diskriminacije i mogućnosti da iko bude izuzet.
  • Svaka osoba, ma gde živela, ima pravo da dobije potrebnu zdravstvenu uslugu, a da zbog toga ne osiromaši.
  • Univerzalna zdravstvena zaštita treba svima da omogući dostupnost onih usluga koje se odnose na najčešća stanja, oboljenja i uzroke smrti, kao i da obezbedi da kvalitet tih usluga bude takav da zaista unapredi zdravlje onih koji ih koriste.

Univerzalna zdravstvena zaštita ne odmosi se samo na pružanje zdravstvenih usluga. Ona pokriva sve komponente jednog zdravstvenog sistema – zdravstvene radnike i ustanove, sredstva za rad, zdravstvene tehnologije, prateći  informacioni sistem, obezbeđivanje kvaliteta pruženih usluga, rukovođenje sistemom i  zakonodavnu osnovu za njegovo uspostavljanje i valjano funkcionisanje. Upravo u promovisanju svega rečenog uz slogan Zdravlje za sve uvek, su veoma važni mediji.

Svetska zdravstvena organizacija je na Svetski dan zdravlja u 2018 ukazala da je u svetu blizu milijardu ljudi siromašno, a da je istovremeno prisiljeno da plaća zdravstvene usluge. Prema podacima te organizacije, više od 800 miliona ljudi, odnosno gotovo 12 odsto populacije, potroši 10 odsto budžeta domaćinstva na zdravstvene troškove za sebe, bolesno dete ili drugog člana porodice, što predstavlja prekomerni trošak i veliki globalni problem.

Kako su preneli beogradski mediji, na Svetski dan zdravlja, stanovnici Srbije ne mogu da se pohvale dobrim zdravljem, s obzirom da je od 2007. do 2016. godine u Srbiji uočen porast opšte stope smrtnosti za 2,6 odsto.

Više od polovine svih smrtnih ishoda, 51,7 odsto, posledica je bolesti srca i krvnih sudova, a gotovo svaka peta umrla osoba u 2016. podlegla je malignim tumorima, objavile su Večernje novosti. Prema dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite, Srbija je trenutno na 20. mestu među 34 evropske države.

U skladu sa porukom Svetskog dana zdravlja 2018 na Tribini koju je inicirala FRD u saradnji sa  APOS Asocijacijacijom potrošača zajedno sa slušaocima i drugim organizacijama će učiniti dobru informaciju za građane i autoritete o značaju  UHC  za našu zemlju i ukazati na prava, koja mogu da koriste,a koja su im zakonski definisana u Srbiji.

 

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075