Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Webinar Bezbednost hrane u lancu snabdevanja

FRD je pozvana od strane ENFITa da učestvuje na webinar radionici Webinar 14.Oktobar  „Bezbednost hrane u lancu snabdevanja“

U svetu se hrana i sirovine proizvode ne samo regionalno, već i na različitim kontinentima. Zbog toga je prehrambena industrija nalazi u izuzetno složenim lancima snabdevanja i ponekad je teško prepoznati rizike. Ovi rizici su često povezani direktno ili indirektno sa uslovima transporta (utovar, istovar ) ,tehničkim i higijenskim uslovima i stanjem transportnih kontejnera  (validacija i verifikacija) , zaštita hrane i ukupna sledljivost pojedinih koraka u procesu.

Na vebinaru je predstavljena bezbednost hrane u lancu snabdevanja i transportu. Predsednik ENFIT organizacije gospodin Hans-Dieter Philipowski pružio je vredne informacije u vezi sa rastućim pitanjem bezbednosti hrane u lancu snabdevanja, objasnio je koje su potencijalne opasnosti, kako na hranu u transportu utiču pretnje za bezbednost hrane i ranjivosti u vezi sa prevarama sa hranom. Dodatno, pitanja o čišćenju transportnih rezervoara, kontejnera, silosa obrađena su kao snimci koji prate kompletan proces u jedinstvenom softverskom rešenju „bulkvision“. Na kraju je odgovoreno na pitanja učesnika.

Detalje pogledajte na yutube

U pdf formatu prezentacija i slobodno se može preuzeti.

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075