Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Živimo sa COVID-19 i jačamo saradnju za futu

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje u okviru s vojih planiranih aktivnosti posetila selo Kljajićevo i na upriličenom sastanku potpisala Protokol o saradnji.

Protokol je potpisan sa Udruženjem građana "Rubac" , Udruženjem voćara i vinograda " Visovi " i Ugostiteljske radnje " Trend ". Ovim činom verifikovali  smo put podrške za koji ćemo se zalagati da povežemo tradiciju i mlade u selu Krnjaji , današnjem Klajićevu, što će uticati na jačanje održivijeg, demokratičnijeg i kretivnijeg seoskog života. Kroz dve projektne ideje otkrivaćemo partnere, saveznike i prijatelje i tako slati poruke proizašle iz tog iskustva za bolje selo. A, sve u skladu sa postojećim dokumentima za jači lokal i partnerstva između vladinih institucija i civilnih organizacija.

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075