Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Eko Zdravlje

Jedno zdravlje je pristup koji prepoznaje da je zdravlje ljudi usko povezano sa zdravljem životinja i našim zajedničkim okruženjem.

To je zato što su se promenili uticaji na interakciju između ljudi, životinja, biljaka i našeg okruženja.

Zoonotske bolesti, globalni ekosistem i Interfejs čovek-životinja-životna sredina

Čovek, kao pojedinačno i kolektivno biće, teži da prirodu i životnu sredinu vidi kao nešto što je strano sebi, nešto za osvajanje i kontrolu i, ako je potrebno, za poraz.

Autohtone plemenske kulture i postmoderna nauka zna bolje: ono što nazivamo prirodom na ovoj Zemlji je živi, pulsirajući, neprestano promenljiv, ali uporan ekosistem - koju čine zajednice bića koja žive u svojim staništima. Otpornost ekosistema oslanja se na osetljivu dinamičku ravnotežu između njegovih komponenti. ( više u dokumentu Pdf )

Preuzmite: ONE HEALTH

Preuzmite: Uloga veterinara

Preuzmite: Zoonotic Diseases, the Global Ecosystem and the Human-Animal-Environment Interface

Pogledajte ostale tekstove vezane za "Jedno zdravlje".

 

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075