Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

TIM DOBRE PLATFORME I IZAZOVA I TIM OTVOREN ZA NOVE ČLANOVE, KOJI DELE NAŠE VREDNOSTI*

Tim je tu za vas sa puno poverenja u stvaranju održivih rešenja, a zajedno sa vama za bezbednu i hranljivu hranu, održivu poljoprivredu, očuvanju biodiverziteta.

Mi smo prepoznali da je zdravlje ljudi usko povezano sa zdravljem životinja i našim zajedničkim okruženjem i zato širimo znanje o faktorima koji su promenili interakciju među njima. Tu smo da vam pružimo širok pristup informacijama i znanja o održivom razvoju, očuvanju prirode i sela, a sa vašim dobročiniteljskim stavom i vašom velikodušnošću sve ovo da pokrenemo kroz programe podrške u jačanju neformalnog obrazovanja dece i mladih u seoskim sredinama, udruženjima i mrežama, zajedno sa lokalnim i nacionalnim institucijama.

Naš tim je mali, ali stručan i vredan. Ovo su ljudi koji rade za vas.

dr Veselina Radanov Pelagić dr Veselina Radanov Pelagić

Predsednik Upravnog odbora

dr Zoran Katrinka dr Zoran Katrinka

Direktor programa za eko zdravlje

Mast.Sociol. Dejana Kulešević Mast.Sociol. Dejana Kulešević

Saradnik za ruralni razvoj

Vanja Borić Vanja Borić

Koordinator kreativnog kutka

Nikola Borić Nikola Borić

Program za mlade

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075