Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Razmena znanja i informisanje između civilnih organizacija, vladinih i privatnih institucija , privrednika i drugih zainteresovanih strana je dobar način za razmenu znanja i informacija.

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje ovo zasniva na potrebi i motivaciji da se zajedno suočimo sa izazovima u društvenim promenama.To daje našoj civilnoj organizaciji veću odgovornost i utiče da poboljšamo svoje performanse i razvijemo zajedničke principe, ciljeve i mehanizme rada, kroz koordinaciju i razmenu informacija i iskustava u okviru demokratije, saradnje, transparentnosti i poštovanja drugih mišljenja. Pored toga, partnerstva i umrežavanje može da  stvara zajedničke vizije, zajedničkog i višeg cilja, koji nas okuplja. Zajednička misija za buduće ciljeve se može postići samo uzajamnom saradnjom i zajedničkim radom. Umrežavanje i partnerstva su okvir za odbranu zajedničkih interesa članova i šire javnosti.

Uzor logo

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbenost hrane i eko zdravlje je potpisala Sporazum o partnerstvu sa Udruženjem za organski razvoj „Uzor“ Stari Slankamen, koje promoviše zaštitu i unapređnje autentičnih rukotvorina i starih zanata Republlike Srbije.


Arhus logo

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje je potpisala Protokol o saradnji sa Arhus centrom Novi Sad, 13. mart . 2018, Novi Sad


Nalor logo

Fondacija za razvoj i istraživanje, bezbednost hrane i eko zdravlje je član Nacionalne asocijacije  lečenih od raka NALOR.

31.08. 2018 je potpisala Protokol o članstvu .


The Danube Civil Society Forum

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje je postala član The Danube Civil Society Forum 28.oktobra 2015 . Ulm Germany .


Forum

Fondacija za razvoj i istraživanje, bezbednost hrane i istraživanje, bezbednost hrane i ekozdravlje je potpisala Memorandum o razumevanju, za početak rada ekspertske akcione grupe/mreže :

„Forum nematerijalno kulturno nasleđe za održivi razvoj „ 18. aprila 2018 Beograd

 

NKEU logo

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje je Partner na projektu Plаtfоrmа zа učеšćе i prаćеnjе tоkа prеgоvоrа о pristupаnju sа ЕU i član je NKEU - Radne grupe za poglavlje 11 Rauralni razvoj, 12 bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 13 Rubarstvo


Pet institut logo

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje je sa Pet Institutom saradnji zastupa odgovornu brigu i kućnim ljubimcima, promoviše principe dobrobiti životinja, i zagovara edukaciju celokupnog društva.

Kućni ljubimci su sastavni deo naših života i naše svakodnevnice. Moderno društvo danas pse i mačke tretira kao ravnopravne članove domaćinstva, bića koja osećaju strah bol i stres, bića koja imaju emocije, koja osećaju i dobre i loše postupke. Oni nas uče empatiji i brizi za drugoga. Kućni ljubimci su u potpunosti zavisni od čoveka, i mi imamo obavezu i moralnu odgovornost da brinemo o njima.

Jedna od najvažnijih stvari kako možemo svojim ljubimcima da olakšamo boravak u našem ljudskom svetu jeste da ih razumemo. Razumevanjem njihove osnovne biologije, osnovnih potreba, emocija i oblika ponašanja , mi stvaramo jedan harmoničan odnos u zajednici vlasnik - kućni ljubimac.


Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075