Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Na BeGeVege festivalu,  4  Oktobra na Svetski dan životinja dr Veselina Pelagić je u svom obraćanju skupa na temu Organska poljoprivreda i sigurnost hrane prenela poruke IFOAM Međunarodne organizacije  IFOAM ( Organic international ) i šta je to interesantno za našu zemlju u jačanju seoskih gazdinstava.

BeGeVege festival

Zvanična definivcija Organske poljoprivrede je:

"Organska poljoprivreda je takav proizvodni sistem koji održava zdravlje zemljišta, ekosistema i ljudi. Ona se pre zasniva na ekološkim procesima, biodiverzitetu i proizvodnim ciklusima koji su prilagođeni lokalnim uslovima, nego na upotrebi inputa sa neželjenim efektima. Organska poljoprivreda kombinuje tradiciju, inovacije i nauku u korist zajedničke životne sredine promoviše fer odnose i dobar kvalitet života svih onih koji su uključeni u nju."

Organska poljoprivreda doprinosi bezbednosti hrane kombinacijom mnogih karakteristika

  • Povećanje prinosa u nisko obodnim područjima, prigradskim i seoskim naseljima
  • Očuvanje biodiverziteta i prirodnih resursa na farmi i u okolini
  • Povećanje prihoda i / ili smanjenje troškova
  • Proizvodnja sigurne i raznovrsne hrane čuva zdravlje ljudske populaciije  
  • Održivo na dugi rok

Organska poljoprivreda treba da bude sastavni deo i naše poljoprivredne politike sa ciljem za proizvodnju bezbedne hrane. Seoske porodične farme mogu biti politička i ekonomska sila i one mogu pružiti odgovore na  krize i siromaštvo  sa kojima se i mi danas suočavamo . Zato je važno da se suočimo sa pitanjima šta se dogodilo sa seljačkim gazdinstvima u vašem region,  kako ćemo  graditi ovaj novi model, kako će se startovati , koju ulogu igra i čija je snaga u ovoj borbi i  kakva  je namera za  porodična gazdinstva u Srbiji.

Sve se ovo uklapa u harmonizaciji zakonodavnih dokumenata u pregovaranju sa EU, posebno poglavlje 11,12 i 13 ( Ruralni razvoj, Bezbednost hrane , veterinarske i fotosanitarne politike i Ribarstvo ). 

 „Organska poljoprivreda i sigurnost hrane“

Osnovno ljudsko pravo je pravo  na odgovarajuću kvalitetnu, hranljivu  i raznovrsnu hranu, koja će omogućiti čoveku  zdravlje. Poljoprivreda zasnovana na organskim rincipima je prepoznata kao motor u izgradnji sigurne hrane i borbe protiv siromaštva u zemljama u razvoju. 

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075