Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

FRD kao suorganizator prvog multikongresa Serbian Visions je organizovala panel diskusiju na temu bezbednosti hrane i zaštite javnog zdravlja. Tema je aktuelna i izaziva veliko interesovanje građana.

Serbian Vision

Kao organizacija civilnog društva zalažemo se za angažovanje stručnjaka u informisanju građana o procesu evropskih integracija, pozivamo ih da uzmu aktivno učešće u aktivnostima civilnog sektora. Organizujemo predavanja i panel diskusije i ukazujemo na značaj aktivnog učešća organizacija civilnog društva  u promovisanju novih politika i propisa u procesu usvajanja pravnih tekovina EU.

Bezbednost hrane je tema kojom se bavimo iz stručnog, ali i ugla građanina koji treba da se informiše o benefitima usvajanja strogih propisa EU u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane koji imaju za cilj zaštitu zdravlja ljudi i životinja, kao i životne sredine.

Članica smo Nacionalnog konventa ka Evropskoj uniji, Radne grupe 7 za pregovaračka poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (Bezbednost hrane, veterinarske i fitosanitarne politike) i 13 (Ribarstvo).  Članica smo i neformalne Mreže za održivi razvoj Srbije u kojoj su druge organizacije koje dele naše vizije (Educa humana, Centar za očuvanje autohtonih rasa, Link plus).

Pratili smo prenos eksplanatornog skrininga za navedena poglavlja koji je u Beogradu organizovan za organizacije i učesnici smo sastanaka koji imaju za cilj da informišu organizacije o detaljima bilateralnih skrininga. Zbog toga smo smatrali da je prvi multikongres Serbian Visions bila idealna prilika da informacije podelimo sa građanima i stručnjacima . Našem zajedničkom pozivu pored građana odazvala se  Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije.

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075